Kaj je naložbeno obzorje?

Naložbeni horizont je izraz, s katerim se določi, koliko časa vlagatelj želi ohraniti svoj portfelj, preden proda svoje vrednostne papirje Tržni vrednostni papirji Tržni vrednostni papirji so neomejeni kratkoročni finančni instrumenti, ki se izdajo bodisi za lastniške vrednostne papirje bodisi za dolžniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi podjetje. Družba izd

Preberi več
Kaj je svet svetovalcev?

Odbor svetovalcev je skupina, sestavljena iz poslovnih strokovnjakov, ki svetuje, kako lahko lastnik podjetja bolje obvlada upravljavske spretnosti. Spretnosti upravljanja je mogoče opredeliti kot določene lastnosti ali sposobnosti, ki jih mora imeti izvršni direktor za izpolnjevanje določenih nalog v svojem podjetju. Zar

Preberi več
Kaj so metode vrednotenja zagona?

Finančnim analitikom je na voljo več metod vrednotenja zagona. Spodaj bomo razpravljali o nekaterih priljubljenih metodah, ki se uporabljajo za vrednotenje zagonskih podjetij. Startupi so v najbolj splošnem smislu novi poslovni podvigi, ki jih je začel podjetnik Podjetnik Podjetnik je oseba, ki začne, načrtuje, zažene in vodi novo podjetje. Namest

Preberi več
Pregled spretnosti finančnega modeliranja

Ta brezplačni vodnik opisuje 10 najpomembnejših znanj finančnega modeliranja, ki jih potrebujete za finančnega analitika svetovnega razreda. Vodnik analitika Trifecta® Končni vodnik o tem, kako postati finančni analitik svetovnega razreda. Bi radi bili finančni analitik svetovnega razreda? Ali želite slediti najboljšim praksam v panogi in izstopati med množico? Naš postop

Preberi več
Kaj je razmerje med terjatvami in prodajo?

Razmerje med terjatvami in prodajo je razmerje med likvidnostjo poslovanja, ki meri, kolikšen del prodaje podjetja pride na kredit. Kadar ima družba večji odstotek prodaje na kreditni osnovi, se prodaja kreditov nanaša na prodajo, pri kateri bo dolgovani znesek plačan pozneje. Z drugimi besedami, prodaja kreditov je nakup, ki ga opravijo stranke, ki ob nakupu ne opravijo plačila v celoti v gotovini. , lah

Preberi več
Kaj je model McKinsey 7S?

Model McKinsey 7S se nanaša na orodje, ki analizira "organizacijsko zasnovo podjetja". Cilj modela je prikazati, kako je mogoče v organizaciji doseči učinkovitost z interakcijo sedmih ključnih elementov - strukture, strategije, spretnosti, sistema, skupnih vrednot, sloga in osebja. Model McKinsey 7s se osredotoča na medsebojno povezanost elementov, ki sta razvrščena po kategorijah „Soft Ss“ in „Hard Ss“ - kar pomeni, da ob spremembi enega elementa obstaja domino učinek, da se ohrani učinkovito ravnovesje. Postavitev »skupn

Preberi več
Kaj je subjekt s spremenljivimi obrestmi (VIE)?

Subjekt s spremenljivimi obrestmi (VIE) je lahko katera koli pravna poslovna struktura. To je lahko na primer sklad, partnerstvo, dohodkov pravnih oseb ali skupnega vlaganja Joint Venture (JV) Skupno podjetje (JV) je komercialno podjetje, v katerem dve ali več organizacij združijo svoje vire, da pridobijo taktično in strateško prednost na trgu. Pod

Preberi več
Postopek zbiranja kapitala - pregled

Ta članek naj bi bralcem omogočil globlje razumevanje, kako postopek zbiranja kapitala deluje in se danes dogaja v industriji. Za več informacij o zbiranju kapitala in različnih vrstah zavez, ki jih prevzame zavarovalnica, si oglejte naš pregled zavarovalnih pogodb. obliki lastniških ali dolžniških vrednostnih papirjev. Cilj te

Preberi več
Kaj je nepredvidena finančna situacija?

V pogodbi o prodaji in nakupu stanovanj se izredni dogodki za financiranje nanašajo na klavzulo, ki izraža, da je ponudba odvisna od tega, ali kupec financira nepremičnino. Nepredvideni finančni dogodki kupcu zagotavljajo zaščito pred morebitnimi pravnimi posledicami, če se posel ne zaključi. Fina

Preberi več