Sovražni prevzem - Spoznajte strategije sovražnega prevzema

Sovražni prevzem združitev in prevzemov (M&A) Mergers Acquisitions M&A Process Ta vodnik vas popelje skozi vse korake v postopku M&A. Preberite, kako se zaključujejo združitve in prevzemi. V tem priročniku bomo predstavili postopek prevzema od začetka do konca, različne vrste prevzemnikov (strateški v primerjavi s finančnimi nakupi), pomen sinergij in transakcijske stroške je nakup ciljne družbe s strani druge družbe (navedena v nadaljevanju (kot prevzemnik) tako, da se obrne neposredno na delničarje ciljne družbe, bodisi z oddajo ponudbe bodisi z glasovanjem prek pooblaščenca. Proxy Vote Proxy Vote je prenos glasovalnega pooblastila na predstavnika v imenu prvotnega imetnika glasovanja. Stranka, ki prejme pooblastilo za glasovanje, je znana kot pooblaščenec, prvotni imetnik pa je glavni.Koncept je pomemben na finančnih trgih, zlasti pri javnih podjetjih. Razlika med sovražnim in prijateljskim prevzemom je v tem, da se pri sovražnem prevzemu upravni odbor ciljne družbe Struktura korporacije Struktura korporacije nanaša na organizacijo različnih oddelkov ali poslovnih enot znotraj podjetje. Transakcije ne odobrijo glede na cilje podjetja in panoga.

Sovražni prevzem

Primer sovražnega prevzema

Na primer, podjetje A želi zasledovati strategijo na ravni podjetja in se razširiti na nov geografski trg.

 1. Podjetje A se podjetju B obrne s ponudbo za nakup podjetja B.
 2. Upravni odbor družbe B ugotavlja, da to ne bi bilo v najboljšem interesu delničarjev družbe B, in zavrne ponudbo.
 3. Kljub temu, da je ponudba ponudb zavrnjena, si podjetje A še naprej prizadeva za poskus prevzema podjetja B.

V zgornjem scenariju družba A kljub zavrnitvi svoje ponudbe še vedno poskuša prevzeti družbo B. Ta položaj bi nato označili kot sovražni poskus prevzema.

Sovražne prevzemne strategije

Obstajata dve najpogosteje uporabljeni sovražni strategiji prevzema: ponudba ali glasovanje prek pooblaščenca.

1. Razpisna ponudba

Razpisna ponudba je ponudba za nakup delnic delničarjev družbe B po premiji do tržne cene. Če je na primer trenutna tržna cena delnic družbe B 10 USD, lahko družba A objavi ponudbo za nakup delnic družbe B po 15 USD (50-odstotna premija). Cilj razpisne ponudbe je pridobiti dovolj delnic z glasovalno pravico, da imajo nadzorni lastniški delež v ciljni družbi. Običajno to pomeni, da mora prevzemnik imeti v lasti več kot 50% delnic z glasovalno pravico. Dejansko je večina ponudb pogojena s tem, da lahko prevzemnik pridobi določen znesek delnic. Če je premalo delničarjev pripravljenih prodati delnice družbi A, da bi ji zagotovili nadzorni delež, bo razveljavilo ponudbo za delnico v višini 15 USD.

2. Glasovanje prek pooblaščenca

Glasovanje prek pooblaščenca je dejanje prevzemne družbe, ki prepriča obstoječe delničarje, da glasujejo o upravljanju ciljne družbe, da jo bo lažje prevzeti. Na primer, družba A bi lahko prepričala delničarje družbe B, naj s svojimi glasovi pooblastila spremenijo upravni odbor družbe. Cilj takšnega glasovanja prek pooblaščenca je odstraniti člane uprave, ki nasprotujejo prevzemu, in namestiti nove člane uprave, ki so bolj dovzetni za spremembo lastništva in bodo zato glasovali za odobritev prevzema.

Obramba pred sovražnim prevzemom

Vodstvo ciljne družbe lahko uporabi več obrambnih ukrepov za odvračanje od sovražnega prevzema. Vključujejo naslednje:

 • Poison Pill Poison Pill Poison Pill je strukturni manever, namenjen preprečevanju poskusov prevzema, pri čemer si ciljno podjetje prizadeva, da bi postalo manj zaželeno za potencialne pridobitelje. To lahko dosežemo s prodajo cenejših delnic obstoječim delničarjem in s tem zmanjšanjem lastniškega kapitala, ki ga prejme prevzemnik: Zmanjšanje privlačnosti delnic ciljne družbe z omogočanjem sedanjim delničarjem ciljne družbe z nakupom novih delnic s popustom. To bo zmanjšalo lastniški delež, ki ga predstavlja vsaka delnica, in tako povečalo število delnic, ki jih mora prevzemna družba kupiti, da pridobi nadzorni delež. Upamo, da bo morebitni prevzemnik s težjim in dražjim prevzemom opustil svoj poskus prevzema.
 • Obramba Crown Jewel Crown Jewel Defense Strategija Crown Jewel Defense pri združitvah in prevzemih (M&A) je, ko cilj sovražnega prevzema proda nekaj svojih dragocenih sredstev, da zmanjša svojo privlačnost za sovražnega ponudnika. Obramba kronskega dragulja je obramba v skrajni sili, saj bo ciljna družba namenoma uničila del svoje vrednosti z upanjem, da bo prevzemnik zavrnil sovražno ponudbo. : Prodaja najdragocenejših delov podjetja v primeru sovražnega poskusa prevzema. To očitno naredi ciljno podjetje manj zaželeno in odvrača sovražen prevzem.
 • Sprememba Supermajority: Sprememba statuta družbe, ki zahteva znatno večino (67% -90%) delnic, da glasuje za odobritev združitve.
 • Zlato padalo Zlato padalo Zlato padalo se pri združitvah in prevzemih (M&A) nanaša na veliko finančno nadomestilo ali znatne koristi, zagotovljene vodstvom podjetij ob prenehanju po združitvi ali prevzemu. Ugodnosti vključujejo odpravnino, denarne bonuse in delniške opcije. : Pogodba o zaposlitvi, ki jamči, da se bodo ključne ugodnosti izplačale vodstvu ključev, če bodo po prevzemu odstranjene iz podjetja. Tukaj je spet ideja, da bi nakup postali predragi.
 • Greenmail Greenmail Zavezovanje Greenmaila vključuje nakup večjega števila delnic v ciljni družbi, grožnjo sovražnega prevzema in nato uporabo grožnje s silo: Ciljna družba z višjo premijo odkupi delnice, ki jih je prevzemnik že kupil, da bi preprečila delnice v rokah prevzemnika. Na primer, podjetje A kupi delnice podjetja B po premijski ceni 15 USD; tarča, družba B, nato ponudi nakup delnic po 20 USD na delnico. Upajmo, da lahko odkupi dovolj delnic, da družba A ne bo dobila kontrolnega deleža.
 • Obramba Pac-Man Obramba Pac-Man Obramba Pac-Man je strategija, ki jo ciljna podjetja uporabljajo za preprečevanje sovražnega prevzema. To strategijo preprečevanja prevzema izvaja ciljno podjetje, ki se obrne tako, da poskuša prevzeti prevzemnika. Namen obrambe Pac-Man je zelo težaven prevzem. Primer obrambe pac-man: ciljna družba kupuje delnice prevzemne družbe in poskuša prevzeti svoje. Prevzemnik bo opustil poskus prevzema, če bo verjel, da mu grozi izguba nadzora nad lastnim poslom. Ta strategija očitno zahteva, da ima podjetje B veliko denarja za nakup številnih delnic podjetja A. Zato obramba Pac-Man običajno ni izvedljiva za majhno podjetje z omejenimi kapitalskimi viri.

Primeri sovražnih prevzemov v resničnem življenju

V resničnem življenju je več primerov sovražnih prevzemov, na primer:

 • Podjetje za zasebni kapital KKR je v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja odkupilo RJR Nabisco s finančnim vzvodom . Več o tej transakciji preberite v knjigi "Barbari pred vrati."
 • Air Products & Chemicals Inc. je sovražni prevzem poskus AIRGAS Inc . Airgas Inc je sovražni prevzem odvrnil z uporabo strupenih tablet.
 • Sanofi-Aventisov sovražni prevzem biotehnološkega podjetja Genzyme. Sanofi je ponudil delnice Genzyme za več kot 237 milijonov dolarjev, kar je povzročilo 90-odstotni lastniški položaj.
 • AOL je sovražno prevzel Time Warner leta 1999. Zaradi dotcomovega mehurčka je novo podjetje v dveh letih izgubilo več kot 200 milijard USD.

Sorodna branja

Finance je globalni ponudnik usposabljanja za finančne analitike FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, ter napredkujte v karieri za finančne delavce. Če želite izvedeti več in razširiti svojo kariero, si oglejte spodnja dodatna finančna sredstva:

 • Plazeči prevzem Plazeči prevzem Pri združitvah in pripojitvah (pripojitvah in pripojitvah) je plazeči prevzem, znan tudi kot ponudba plazeče ponudbe, postopen nakup delnic ciljne družbe. Strategija plazečega se prevzema je postopno pridobivanje delnic cilja prek odprtega trga, s ciljem pridobiti nadzorni delež.
 • Neobvladujoči deleži Neobvladujoči deleži Neobvladujoči delež (NCI) je lastniški delež podjetja manjši od 50%, pri katerem položaj, ki ga ima vlagatelj, vlagatelju daje majhen vpliv ali
 • White Squire White Squire White Squire je posameznik ali podjetje, ki kupi dovolj velik delež v ciljni družbi, da prepreči, da bi to družbo prevzel črni vitez. Z drugimi besedami, beli štitonoša kupi dovolj delnic ciljne družbe, da prepreči sovražen prevzem.
 • Črni vitez Črni vitez V korporativnih financah podjetje, ki ponuja ali izvrši sovražen prevzem ciljne družbe, imenujemo črni vitez. Sovražni prevzem je poskus prevzema podjetja ali napadalca, ki se mu ciljno podjetje upira.

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found