Vodstvene veščine - vrste in primeri vodstvenih veščin

Vodstvene veščine lahko opredelimo kot določene lastnosti ali sposobnosti, ki jih mora imeti izvršni direktor za izpolnjevanje določenih nalog v organizaciji. Vključujejo sposobnost opravljanja izvršilnih nalog v organizaciji. Struktura podjetja Struktura podjetja se nanaša na organizacijo različnih oddelkov ali poslovnih enot v podjetju. Odvisno od ciljev podjetja in panoge, hkrati pa se izogibati kriznim situacijam in takoj reševati težave, ko se pojavijo. Vodstvene veščine je mogoče razviti z učenjem Korporativni razvoj Korporativni razvoj je skupina v korporaciji, ki je odgovorna za strateške odločitve o rasti in prestrukturiranju poslovanja, vzpostavljanju strateških partnerstev, vključevanju v združitve in prevzeme in / ali doseganju organizacijske odličnosti.Corp Dev si prizadeva tudi za priložnosti, ki izkoriščajo vrednost poslovne platforme podjetja. in praktične izkušnje kot vodja. Spretnosti pomagajo vodji, da se poveže s sodelavci in zna dobro ravnati s svojimi podrejenimi, kar omogoča enostaven potek dejavnosti v organizaciji.

Vodstvene veščine - ženska, ki vodi skupino

Dobre vodstvene sposobnosti so bistvenega pomena za uspeh katere koli organizacije in doseganje njenih ciljev. Vodja, ki neguje dobre vodstvene sposobnosti, je sposoben spodbujati poslanstvo in vizijo podjetja Izjava o viziji Izjava o viziji opisuje, kaj želi podjetje dolgoročno doseči, na splošno v časovnem okviru od pet do deset let ali včasih celo dlje. Posredovanje poslovnih ciljev z manj ovirami in ugovori iz notranjih in zunanjih virov.

Vodstvene in vodstvene spretnosti se pogosto uporabljajo medsebojno, saj vključujejo načrtovanje, odločanje, reševanje problemov, komunikacijo, prenašanje in upravljanje časa Upravljanje s časom Upravljanje s časom je postopek načrtovanja in nadzora, koliko časa bi porabili za določene dejavnosti. Dobro upravljanje časa posamezniku omogoča, da v krajšem časovnem obdobju opravi več, zniža stres in vodi do uspeha v karieri. Ta priročnik vsebuje seznam najboljših nasvetov za dobro upravljanje časa. Dobri menedžerji so skoraj vedno tudi dobri voditelji.

Poleg vodenja je ključna vloga vodje tudi zagotoviti, da vsi deli organizacije delujejo usklajeno. Brez takšne integracije se lahko pojavi več vprašanj in nedvomno se bo zgodil neuspeh. Vodstvene veščine so ključne za različne položaje in na različnih ravneh podjetja, od najvišjega vodstva do vmesnih nadzornikov do voditeljev prve stopnje.

Vrste upravljavskih veščin

Po mnenju ameriškega socialnega in organizacijskega psihologa Roberta Katza tri osnovne vrste vodstvenih veščin vključujejo:

1. Tehnične spretnosti

Tehnične veščine vključujejo spretnosti, ki dajejo vodjem sposobnost in znanje uporabe različnih tehnik za doseganje svojih ciljev. Te spretnosti ne vključujejo le upravljanja strojev in programske opreme, proizvodnih orodij in kosov opreme, temveč tudi spretnosti, potrebne za povečanje prodaje, oblikovanje različnih vrst izdelkov in storitev ter trženje storitev in izdelkov.

2. Konceptualne spretnosti

Sem spadajo vodje spretnosti, ki so prisotni v smislu znanja in sposobnosti abstraktnega mišljenja in oblikovanja idej. Upravitelj lahko vidi celoten koncept, analizira in diagnosticira težavo ter najde kreativne rešitve. To pomaga upravitelju pri učinkovitem napovedovanju ovir za njihov oddelek ali celotno podjetje.

3. Človeške ali medosebne spretnosti

Človekove ali medosebne veščine so veščine, ki predstavljajo sposobnost vodje za učinkovito interakcijo, delo ali učinkovito povezovanje z ljudmi. Te spretnosti omogočajo vodjem, da izkoristijo človeški potencial v podjetju in motivirajo zaposlene za boljše rezultate.

Vrste upravljavskih veščin (diagram)

Primeri upravljavskih veščin

Obstaja širok spekter veščin, ki bi jih moralo imeti vodstvo za uspešno in uspešno vodenje organizacije. Sledi šest osnovnih vodstvenih veščin, ki jih mora imeti vsak vodja, da lahko opravlja svoje naloge:

1. Načrtovanje

Načrtovanje je ključni vidik v organizaciji. Nanaša se na sposobnost organizacije dejavnosti v skladu z zastavljenimi smernicami, pri čemer ostaja v mejah razpoložljivih virov, kot so čas, denar in delovna sila. To je tudi postopek oblikovanja nabora ukrepov ali ene ali več strategij za doseganje in doseganje določenih ciljev ali ciljev z razpoložljivimi viri.

Proces načrtovanja vključuje prepoznavanje in določanje dosegljivih ciljev, razvijanje potrebnih strategij ter opis nalog in urnikov, kako doseči zastavljene cilje. Brez dobrega načrta je malo mogoče doseči.

2. Komunikacija

Posedovanje odličnih komunikacijskih veščin je za vodjo ključnega pomena. Določi lahko, kako dobro se informacije delijo v celotni skupini, in tako zagotavlja, da skupina deluje kot enotna delovna sila. Kako dobro vodja komunicira s preostalimi člani ekipe, določa tudi, kako dobro je mogoče slediti začrtanim postopkom, kako dobro je mogoče dokončati naloge in aktivnosti in s tem, kako uspešna bo organizacija.

Komunikacija vključuje pretok informacij znotraj organizacije, bodisi formalne ali neformalne, ustne ali pisne, vertikalne ali horizontalne, in olajša nemoteno delovanje organizacije. Jasno vzpostavljeni komunikacijski kanali v organizaciji omogočajo vodji, da sodeluje z ekipo, preprečuje konflikte in rešuje težave, ko se pojavijo. Vodja z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi se lahko dobro poveže z zaposlenimi in tako zlahka doseže zastavljene cilje podjetja.

3. Odločanje

Druga pomembna veščina upravljanja je odločanje. Menedžerji sprejemajo številne odločitve, ne glede na to, ali se zavedajo ali ne, odločanje pa je ključna sestavina njegovega uspeha. Pravilno in pravilno sprejemanje odločitev vodi do uspeha organizacije, slabe ali slabe odločitve pa lahko vodijo do neuspeha ali slabega delovanja.

Da bi organizacija delovala učinkovito in nemoteno, je treba sprejeti jasne in pravilne odločitve. Vodja mora biti odgovoren za vsako odločitev, ki jo sprejme, in biti tudi pripravljen prevzeti odgovornost za rezultate svojih odločitev. Dober vodja mora imeti odlične spretnosti odločanja, saj pogosto narekuje njegov / njen uspeh pri doseganju organizacijskih ciljev.

4. Delegacija

Delegiranje je še ena ključna veščina upravljanja. Prenos je dejanje prenosa nalog in / ali pooblastil, povezanih z delom, na druge zaposlene ali podrejene. Vključuje postopek, s katerim lahko vaše naloge ali naloge vaših zaposlenih prerazporedite ali prerazporedite drugim zaposlenim, odvisno od trenutne delovne obremenitve. Vodja z dobrimi sposobnostmi prenosa pooblastil je sposoben uspešno in uspešno prerazporediti naloge in podeliti pooblastila pravim zaposlenim. Kadar se prenos opravi učinkovito, pomaga olajšati učinkovito izpolnjevanje nalog.

Delegiranje pomaga vodji, da se izogne ​​izgubi časa, optimizira produktivnost ter zagotavlja odgovornost in odgovornost zaposlenih. Vsak vodja mora imeti dobre sposobnosti prenosa, da doseže optimalne rezultate in doseže zahtevane rezultate produktivnosti.

5. Reševanje problemov

Reševanje problemov je še ena bistvena veščina. Dober vodja mora biti sposoben reševati in reševati pogoste težave, ki se lahko pojavijo v običajnem delovnem dnevu. Reševanje problemov pri upravljanju vključuje prepoznavanje določene težave ali situacije in nato iskanje najboljšega načina za obvladovanje problema in iskanje najboljše rešitve. To je sposobnost razvrščanja stvari tudi takrat, ko prevladujoči pogoji niso pravi. Ko je jasno, da ima vodja velike sposobnosti reševanja problemov, ga razlikuje od preostalega dela ekipe in podrejenim zaupa v njegove vodstvene sposobnosti.

6. Motiviranje

Sposobnost motivacije je še ena pomembna veščina v organizaciji. Motivacija pomaga doseči želeno vedenje ali odziv zaposlenih ali nekaterih zainteresiranih strani. Obstajajo številne motivacijske taktike, ki jih lahko uporabljajo vodje, izbira pravih pa je lahko odvisna od značilnosti, kot so kultura podjetja in ekipe, osebnost ekipe in še več. Upravitelj lahko uporabi dve glavni vrsti motivacije. To sta notranja in zunanja motivacija.

Spodnja črta

Vodstvene veščine so skupek sposobnosti, ki vključujejo stvari, kot so poslovno načrtovanje, odločanje, reševanje problemov, komunikacija, prenos in upravljanje časa. Medtem ko različne vloge in organizacije zahtevajo uporabo različnih sklopov spretnosti, vodstvene veščine pomagajo strokovnjaku, da se izstopa in izstopa ne glede na njihovo raven. V najvišjem vodstvu so te veščine bistvene za dobro vodenje organizacije in doseganje želenih poslovnih ciljev.

Dodatni viri

Hvala, ker ste prebrali finančni priročnik za vodstvene veščine. Finance je vodilni ponudnik kariernih virov Kariera Išči v knjižnici kariernih virov Finance. Zbrali smo najpomembnejše poklicne vire za katero koli službo v podjetniških financah. Od priprav na razgovore do življenjepisov in opisov delovnih mest, vas bomo poklicali za sanjsko službo. Raziščite vodnike, predloge in široko paleto brezplačnih virov in orodij za finančne strokovnjake. Če želite še naprej učiti in napredovati v svoji karieri, vam bodo v pomoč dodatni viri spodaj:

  • Adaptive Leadership Adaptive Leadership Adaptive Leadership Adaptive Leadership model vodenja, ki sta ga uvedla Ronald Heifetz in Marty Linsky. Heifetz ga opredeljuje kot dejanje mobilizacije skupine posameznikov, da se spopadejo s težkimi izzivi in ​​na koncu postanejo zmagoslavni. Ljudsko dojemanje vodenja se danes zelo razlikuje od preteklih
  • Krizno upravljanje Krizno upravljanje Krizno upravljanje vključuje reševanje kriz na način, ki zmanjšuje škodo in prizadeti organizaciji omogoča hitro okrevanje.
  • Medosebne veščine Medosebne veščine Medosebne veščine so veščine, potrebne za učinkovito komunikacijo, interakcijo in delo s posamezniki in skupinami. Tisti z dobrimi medosebnimi sposobnostmi so močni verbalni in neverbalni komunikatorji in pogosto veljajo za "dobre z ljudmi".
  • Vodstvene lastnosti Vodstvene lastnosti Vodstvene lastnosti se nanašajo na osebnostne lastnosti, ki opredeljujejo učinkovite voditelje. Vodenje se nanaša na sposobnost posameznika ali organizacije, da posameznike, skupine ali organizacije vodi k izpolnjevanju ciljev. Vodstvo ima pomembno vlogo pri upravljanju

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found