Evropska centralna banka (ECB) - Zgodovina, struktura, pomen ECB

Evropska centralna banka (ECB) je ena od sedmih institucij EU in centralna banka za celotno evroobmočje. Je ena najpomembnejših centralnih bank Kariera v bančništvu (prodaja) Banke, znane tudi kot prodajalci ali skupaj prodajne strani, ponujajo široko paleto vlog, kot so investicijsko bančništvo, raziskave lastniškega kapitala, prodaja in trgovanje v svetu, nadzoruje več kot 120 centralnih in poslovnih bank v državah članicah. ECB sodeluje s centralnimi bankami v vsaki državi EU, da oblikuje denarno politiko za ohranjanje stabilnih cen in krepitev evra.

Tu je povezava do spletnega mesta Evropske centralne banke -> //www.ecb.europa.eu

Evropska centralna banka (ECB)

Zgodovina Evropske centralne banke

ECB je bila ustanovljena leta 1998 po Amsterdamski pogodbi, ki je spremenila Pogodbo o Evropski uniji. Banka je nasledila Evropski monetarni inštitut (EMI), ki je bil ustanovljen v drugi fazi Ekonomske in monetarne unije (EMU) za reševanje prehodnih vprašanj glede prevzema evra kot skupne valute Evropske unije. Pripravila se je tudi na ustanovitev Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). ESCB vključuje ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU, vključno s tistimi, ki niso sprejele evra.

ECB je polna pooblastila prvič izvršila 1. januarja 1991 po uvedbi eura kot uradne valute za euroobmočje. V tem času so nacionalne centralne banke 11 držav članic EU svojo funkcijo denarne politike prenesle na ECB. Druge države znotraj EU so se pridružile pozneje, Grčija, Slovenija, Ciper, Malta, Slovaška, Estonija, Latvija in Litva so se EU pridružile med letoma 2001 in 2015. Širitev je povečala obseg banke in pomenila mejnik v zapletenem procesu EU integracija.

Prvi predsednik ECB je bil Win Duisenberg, ki je bil tudi nekdanji predsednik EMI in nizozemske centralne banke. Njegovi zagovorniki so ga videli kot garanta za močan evro, imel pa je podporo nemške, nizozemske in belgijske vlade. Francoska vlada je nasprotovala Duisenbergu, ki je prevzel predsedovanje ECB, namesto tega pa se je odločila, da bo za predsednika imel francoskega državljana. Nesoglasje sta rešila z džentlmenskim dogovorom, ko se je Duisenberg strinjal, da bo pred koncem mandata odstopil, naj ga prevzame francoski državljan Trichet.

Organizacijska struktura ECB

Obstajajo štirje organi odločanja ECB, ki so pooblaščeni za uresničevanje ciljev institucije. Ti organi vključujejo Svet ECB, Izvršilni odbor, Razširjeni svet in Nadzorni svet.

Svet ECB

Svet ECB sestavlja šest članov izvršnega odbora in guvernerji nacionalnih centralnih bank držav članic euroobmočja. Člani sveta se sestajajo dvakrat mesečno v pisarnah institucije v Nemčiji. Zapisniki njihovih sestankov morajo biti objavljeni pred naslednjo sejo.

Ena od glavnih nalog tega organa je oblikovanje denarne politike za euroobmočje. V zvezi s tem sprejemajo odločitve o denarnih ciljih, obrestnih merah, odhodkih za obresti Odhodki za obresti nastanejo pri podjetju, ki financira z najemi dolgov ali kapitala. Obresti se nahajajo v izkazu poslovnega izida, lahko pa se izračunajo tudi po časovnem razporedu dolga. V razporedu bi morali biti opisani vsi glavni deli dolga, ki jih ima družba v bilanci stanja, in izračunati obresti tako, da pomnožimo in ponudbo rezerv v Eurosistemu. Vsakih šest tednov morata predsednik in podpredsednik ECB predsedovati tiskovni konferenci, da podrobno razložita svoje odločitve o denarni politiki. Svet ECB sprejema tudi potrebne odločitve, ki zagotavljajo izvajanje funkcij ECB in Eurosistema.

Izvršni odbor

Izvršilni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in štirje drugi izvršni člani, ki jih imenuje Evropski svet. Izvršni člani opravljajo mandat osemletnega neobnovljivega mandata. Vloga Izvršilnega odbora je izvajanje denarne politike, kot jo je določil Svet ECB, in vodenje vsakodnevnega poslovanja ECB, skupaj z direktorjem službe. Prav tako odbor pripravi seje Sveta ECB in izvaja pooblastila, ki mu jih je podelil Svet ECB. Vsak torek ima sestanke.

Razširjeni svet

Razširjeni svet je prehodno telo, ki izvaja naloge, ki jih je prevzel Evropski monetarni inštitut (EMI). Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in guvernerji nacionalnih centralnih bank držav članic EU. Organ bo obstajal, dokler vse države članice EU ne sprejmejo evra. Od leta 2017 je le 19 od 28 držav članic EU uvedlo evro kot svojo enotno valuto.

Kot prehodno telo je Generalni svet zadolžen za določitev deviznih tečajev valut. Valutno tveganje Valutno tveganje ali valutno tveganje se nanaša na izpostavljenost vlagateljev ali podjetij, ki poslujejo v različnih državah, v zvezi z nepredvidljivimi dobički ali izgubami. na spremembe vrednosti ene valute glede na drugo valuto. za države, ki prevzemajo evro. Svet prispeva tudi k pripravi letnega poročila ECB, določanju pogojev za zaposlitev uslužbencev Evropske centralne banke in zbiranju podatkov.

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavljajo predsednik, podpredsednik, štirje predstavniki ECB in predstavniki nacionalnih nadzornikov. Odbor načrtuje in izvaja nadzorno funkcijo ECB. Prav tako predlaga osnutek sklepov za Svet ECB po postopku z ugovorom.

Usmerjevalni odbor podpira dejavnosti odbora, vključno z organizacijo sej odbora. Člani usmerjevalnega odbora so predsednik in podpredsednik nadzornega odbora, en predstavnik ECB in pet predstavnikov nacionalnih nadzornikov.

Vloge ECB

Primarna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnosti cen in varovanje vrednosti evra. Svet ECB je stabilnost cen opredelil kot inflacijo pod 2%, vendar blizu nje. Cenovna stabilnost je bistvenega pomena za spodbujanje ekonomskih člankov Economics Finance's Economics Članki so zasnovani kot vodniki za samostojno učenje, s katerimi se lahko ekonomije učite po svoje. Prebrskajte stotine člankov o ekonomiji in najpomembnejših konceptih, kot so poslovni cikel, formula BDP, presežek potrošnikov, ekonomija obsega, ekonomska dodana vrednost, ponudba in povpraševanje, ravnovesje ter več rasti in ustvarjanja delovnih mest, ki so temeljni cilji EU.

ECB ima monopol nad izdajanjem bankovcev v euroobmočju. Na količino denarja na trgu vpliva z nadzorom denarja, ki je na voljo upravičenim centralnim in poslovnim bankam v državah članicah EU. ECB tudi tedensko objavlja količino denarja, ki ga želi zagotoviti, in najnižjo sprejemljivo obrestno mero. Upravičene banke, ki so zagotovile zavarovanje, nato oddajo svoje ponudbe za sredstva ECB prek dražbenega mehanizma. Ko banke pridobijo sredstva, jih uporabijo za posojila posameznikom in podjetjem.

Za zagotovitev stabilnosti bančnega sistema je ECB odgovorna za bančni nadzor v vseh državah članicah EU. Evropska centralna banka to funkcijo izvaja z enotnim nadzornim mehanizmom (EMN), ki vključuje ECB in pristojne nacionalne organe v državah članicah. V zvezi z bančnim nadzorom ima ECB pooblastila za izdajanje in odvzem bančnih dovoljenj, izvajanje nadzorniških pregledov in določanje višjih kapitalskih zahtev za boj proti finančnim tveganjem. Svetovalne službe za svetovanje o tveganjih so namenjene podjetju ali organizaciji, da razumejo tveganja, s katerimi se sooča. in zmanjšati takšna tveganja. Pripravništvo za svetovanje o tveganjih omogoča posamezniku, da sodeluje pri storitvah svetovanja o tveganjih, ki predstavljajo velik del storitev velikih revizijskih družb, kot so EY, KPMG, Deloitte in PWC. .ECB neposredno nadzira 124 pomembnih bank, ki imajo 82% bančnih sredstev v euroobmočju.

Druge odgovornosti Evropske centralne banke vključujejo izvajanje deviznih poslov, spodbujanje pravilnega delovanja in varnosti plačilnih sistemov ter upravljanje deviznih rezerv evroobmočja.

Preberite več o bančništvu

Finance je uradni ponudnik globalnega finančnega modeliranja in vrednotenja (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, certifikacijski program, katerega namen je pomagati vsem, da postanejo finančni analitik svetovnega razreda . Če želite še naprej učiti in napredovati v svoji karieri, si oglejte te brezplačne vire Finance:

  • Kariere v bankah Banking (Sell-Side) Kariere Banke, znane tudi kot Trgovci ali skupaj Sell-Side, ponujajo širok spekter vlog, kot so investicijsko bančništvo, delniške raziskave, prodaja in trgovanje
  • Tečaji investicijskega bančništva - finance
  • KVČB; Oddelek za investicijsko bančništvo IBD - Oddelek za investicijsko bančništvo IBD je kratica za oddelek za investicijsko bančništvo v celotni investicijski banki. IBD je odgovoren za sodelovanje s korporacijami, institucijami in vladami za zbiranje kapitala (prevzem lastniškega kapitala, dolžniški kapital in hibridni trg) ter za izvedbo združitev in prevzemov.
  • Private Banking Internship Private Banking Internship Private Banking se nanaša na storitve, ki jih banke rezervirajo le za svoje največje in najbogatejše stranke. Pripravništvo v zasebnem bančništvu posamezniku ponuja priložnost za sodelovanje s strankami, ki so znane kot „posamezniki z visoko neto vrednostjo“ (HNWI).

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found