Prijazen prevzem - pregled, sestavni deli in prednosti

Pri transakcijah M&A je prijazen prevzem prevzem ciljne družbe s strani prevzemnika / ponudnika s soglasjem ali odobritvijo uprave in upravnega odbora. Upravni odbor Upravni odbor je v bistvu skupina ljudi, ki so izvoljeni za zastopanje delničarjev. . Vsako javno podjetje mora po zakonu namestiti upravni odbor; neprofitne organizacije in številna zasebna podjetja - čeprav tega ne zahtevajo - tudi ustanovijo upravni odbor. ciljnega podjetja.

Prijazen prevzem

Prijazen prevzem je nasprotje sovražnega prevzema. Sovražni prevzem. Sovražni prevzem pri združitvah in prevzemih (pripojitvah in pripojitvah) je prevzem ciljne družbe s strani druge družbe (imenovane prevzemnik), tako da gre neposredno delničarjem ciljne družbe bodisi z razpisno ponudbo bodisi z glasovanjem prek pooblaščenca. Razlika med sovražnim in prijateljskim. Slednje je vrsta pridobitve, pri kateri ponudnik pridobi ciljno družbo brez soglasja uprave in / ali odbora cilja.

Komponente prijateljskega prevzema

1. Javna ponudba denarja ali zalog

Na splošno je prijazen prevzem javna ponudba denarja ali zalog, ki jo da ponudnik, ki je dana v odobritev upravnemu odboru ciljne družbe.

2. Premija na delnico

Cena delnice na delnico, ki jo kupec plača delničarjem ciljne družbe, je pogosto ključni dejavnik uspeha posla. V večini primerov mora prevzemnik plačati pomembno premijo Prevzemna premija Prevzemna premija je razlika med tržno vrednostjo (ali ocenjeno vrednostjo) podjetja in dejansko ceno, da jo pridobi. Prevzemna premija je dodaten strošek nakupa vseh delnic pri združitvi in ​​prevzemu. Premija se plača zaradi (1) vrednosti nadzora in (2) vrednosti sinergij na delnico, da se zagotovi odobritev delničarjev ciljne družbe.

3. Odobritev delničarjev

Ko upravni odbor ciljne družbe prejme ponudbo, delničarji z glasovalno pravico glasujejo za odobritev posla. Običajno je za odobritev potrebna navadna večina glasov (tj. Več kot 50%).

Vendar nekatera podjetja v svoje statute podjetij vključijo določbe o večini, ki zahtevajo, da večji odstotek delničarjev odobri transakcijo (število se lahko giblje med 70% in 90%).

4. Regulativna odobritev

Tudi če delničarji ciljne družbe odobrijo nakup, je za posel še vedno potrebna odobritev regulativnega organa (npr. Ministrstva za pravosodje). Vladni regulator morda ne bo odobril prijateljskega prevzema, če dogovor krši konkurenčno zakonodajo (znano tudi kot protitrustovska ali protimonopolna zakonodaja).

Tudi drugi odkupni pogoji imajo ključno vlogo, saj je ponudba obsežen pravni dokument, ki vključuje več določb in klavzul. Pogoji odkupa lahko na primer vključujejo določbe o blagovni znamki in poslovanju ciljne družbe ter vključitev ključnih delničarjev ciljne družbe v upravni odbor prevzemnika.

Prednosti prijaznega prevzema

Na splošno prijateljski prevzemni posli ponujajo bistvene prednosti tako ponudnikom kot ciljnim podjetjem v primerjavi s sovražnim prevzemom. Nekatere prednosti vključujejo naslednje:

  • Sodelovanje obeh strank (ponudnika in ciljne družbe) zagotavlja boljše oblikovanje posla in dostava vrednosti sodelujočim strankam.
  • Ciljna družba zaradi uporabe obrambnih mehanizmov za preprečevanje sovražnega prevzema ne povzroča stroškov ali izbriše svoje vrednosti.
  • Ponudnik ima razumne stroške za nakup ciljnega podjetja. Premija na delnico temelji predvsem na možnostih rasti ciljne družbe in potencialnih sinergijah M&A Sinergije M&A Sinergije nastanejo, ko je vrednost združenega podjetja višja od vsote obeh posameznih družb. 10 načinov za oceno sinergij poslovanja pri združitvah in združitvah je: 1) analiziranje števila zaposlenih, 2) iskanje načinov za konsolidacijo prodajalcev, 3) ocenjevanje morebitnih sedežev ali prihrankov pri najemninah 4) ocena prihranjene vrednosti z delitvijo, ustvarjeno kot rezultat posla.

Primer prijateljskega prevzema

Leta 2014 je Facebook Inc. objavil prevzem podjetja za mobilna sporočila WhatsApp. V izjavi, ki jo je objavil Facebook, naj bi bil dogovor namenjen "podpori skupnega poslanstva Facebooka in WhatsAppa, da svetu omogočimo več povezljivosti in uporabnosti z učinkovitim in dostopnim zagotavljanjem osnovnih storitev."

Pridobitev je bila izvedena v obliki prijateljskega prevzema. Facebook je za 4 milijarde ameriških dolarjev v gotovini in 183 milijonov običajnih delnic Facebook razreda A pridobil vse odprte delnice in možnosti WhatsAppa. Poleg tega je Facebook zaposlenim v WhatsAppu dodelil več kot 45 milijonov delnic z omejenim dostopom. Skupna vrednost posla je bila ocenjena na približno 19 milijard dolarjev.

Po prevzemu je WhatsApp ohranil svojo blagovno znamko in nadaljeval z delovanjem, saj je poslovanje družbe ostalo neodvisno od poslovanja Facebooka. Tudi soustanovitelj in izvršni direktor WhatsAppa Jan Koum je dobil sedež v upravi Facebooka.

Več virov

Finance ponujajo certifikat za finančno modeliranje in vrednotenje (FMVA) ™ FMVA®. Pridružite se 350.600 študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, za tiste, ki želijo svojo kariero dvigniti na višjo raven. Za nadaljnje učenje in napredovanje v karieri vam bodo v pomoč naslednji finančni viri:

  • Dokončna kupoprodajna pogodba Dokončna kupoprodajna pogodba Dokončna kupoprodajna pogodba (DPA) je pravni dokument, ki beleži pogoje med dvema družbama, ki skleneta sporazum o združitvi, prevzemu, odprodaji, skupnem vlaganju ali neki obliki strateškega zavezništva. Gre za medsebojno zavezujočo pogodbo
  • Premisleki in posledice združitev in prevzemov Premisleki in posledice združitev in prevzemov Pri izvajanju združitev in prevzemov mora podjetje priznati in pregledati vse dejavnike in zapletenosti, ki se nanašajo na združitve in prevzeme. Ta priročnik opisuje pomembno
  • Razpisna ponudba Razpisna ponudba Razpisna ponudba je predlog, ki ga vlagatelj da delničarjem javne družbe, s katero se trguje. Ponudba je ponudba ali prodaja njihovih delnic po določeni ceni v vnaprej določenem času. V nekaterih primerih lahko ponudbo predloži več oseb, na primer skupina vlagateljev ali drugo podjetje. Razpisne ponudbe so pogosto uporabljeno sredstvo pridobivanja
  • Vrste združitev Vrste združitev Združitev se nanaša na sporazum, v katerem se dve družbi združita v eno družbo. Z drugimi besedami, združitev je združitev dveh družb v eno pravno osebo. V tem članku preučujemo različne vrste združitev, ki jih lahko opravijo podjetja. Vrste združitev Obstaja pet različnih vrst

Zadnje objave