Kaj počne finančni analitik - Inštitut za korporativne finance

Finančni analitiki naredijo več stvari, med drugim: analizirajo pretekle računovodske izkaze in računovodske informacije, oblikujejo projekcije in napovedi za prihodnost, oblikujejo finančne modele za vrednotenje podjetja ali naložbe, ustvarjajo diagrame, grafikone in predstavitve, primerjajo dejanske rezultate z napovedanimi rezultati, izvajajo oglase hoc analize in pripravi priporočila za vodstveno ekipo podjetja ali stranke. Druge stvari finančni analitiki vključujejo: izvajanje industrijskih analiz, podpora trženjskim pobudam, pomoč pri poslovanju in korporativnem poslovanju, vredno, da operativne skupine določajo proračune, in na splošno podpirajo poslovanje podjetja.

Zadnje objave