Predplačniški stroški - primeri, obračunavanje predplačniških stroškov

Predplačniški odhodki predstavljajo odhodke Izdatki Odhodki predstavljajo plačilo z denarjem ali kreditom za nakup blaga ali storitev. Izdatki se evidentirajo v določenem trenutku (v času nakupa) v primerjavi z odhodki, ki se dodelijo ali nastanejo v določenem časovnem obdobju. Ta priročnik bo pregledal različne vrste odhodkov v računovodstvu, ki jih podjetje še ni evidentiralo kot odhodek, so pa bili plačani vnaprej. Z drugimi besedami, predplačniški odhodki so odhodki, plačani v enem obračunskem obdobju fiskalno leto (FG) Proračunsko leto (FG) je 12-mesečno ali 52-tedensko obdobje, ki ga vlade in podjetja uporabljajo za računovodske namene za oblikovanje letnih računovodskih poročil. Fiskalno leto (FG) ni nujno po koledarskem letu. Lahko gre za obdobje, kot je 1. oktober 2009 - 30. september 2010.,vendar bodo priznani šele pozneje v obračunskem obdobju. Vnaprej plačani odhodki se prvotno prikažejo kot sredstva Vrste sredstev Skupne vrste sredstev vključujejo kratkoročna, dolgoročna, fizična, neopredmetena, poslovna in nedelujoča. Pravilno prepoznavanje in ker imajo prihodnje gospodarske koristi ter se v času uresničitve koristi izkažejo (načelo ujemanja Načelo ujemanja Načelo ujemanja je računovodski koncept, ki narekuje, da podjetja poročajo o stroških hkrati s prihodki, ki jih imajo. Prihodki in odhodki se v izkazu poslovnega izida ujemajo za določeno časovno obdobje (npr. leto, četrtletje ali mesec). Primer načela ujemanja).Vnaprej plačani odhodki se prvotno prikažejo kot sredstva Vrste sredstev Skupne vrste sredstev vključujejo kratkoročna, dolgoročna, fizična, neopredmetena, poslovna in nedelujoča. Pravilno prepoznavanje in ker imajo prihodnje gospodarske koristi ter se v času uresničitve koristi izkažejo (načelo ujemanja Načelo ujemanja Načelo ujemanja je računovodski koncept, ki narekuje, da podjetja poročajo o stroških hkrati s prihodki, ki jih imajo. Prihodki in odhodki se v izkazu poslovnega izida ujemajo za določeno časovno obdobje (npr. leto, četrtletje ali mesec). Primer načela ujemanja).Vnaprej plačani odhodki se prvotno prikažejo kot sredstva Vrste sredstev Skupne vrste sredstev vključujejo kratkoročna, dolgoročna, fizična, neopredmetena, poslovna in nedelujoča. Pravilno prepoznavanje in ker imajo prihodnje gospodarske koristi ter se v času uresničitve koristi izkažejo (načelo ujemanja Načelo ujemanja Načelo ujemanja je računovodski koncept, ki narekuje, da podjetja poročajo o stroških hkrati s prihodki, ki jih imajo. Prihodki in odhodki se v izkazu poslovnega izida ujemajo za določeno časovno obdobje (npr. leto, četrtletje ali mesec). Primer načela ujemanja).in se obračunajo v času, ko so koristi realizirane (načelo ujemanja Načelo ujemanja Načelo ujemanja je računovodski koncept, ki narekuje, da podjetja poročajo o stroških hkrati s prihodki, s katerimi so povezana. Prihodki in odhodki se usklajujejo s prihodki izjava za določeno časovno obdobje (npr. leto, četrtletje ali mesec). Primer načela ujemanja).in se obračunajo v času, ko so koristi realizirane (načelo ujemanja Načelo ujemanja Načelo ujemanja je računovodski koncept, ki narekuje, da podjetja poročajo o odhodkih hkrati s prihodki, s katerimi so povezana. Prihodki in odhodki se usklajujejo s prihodki izjava za določeno časovno obdobje (npr. leto, četrtletje ali mesec). Primer načela ujemanja).

Vnaprej plačani stroški

Splošni razlogi za predplačniške stroške

Dve najpogostejši uporabi predplačniških stroškov sta najemnina in zavarovanje.

1. Predplačniška najemnina je najemnina, plačana vnaprej v obdobju najema. Vpisi v dnevnik za predplačniško najemnino so naslednji:

Začetni vnos v dnevnik za predplačniško najemnino:

Začetni vnos v dnevnik za predplačniško najemnino

Prilagoditev vnosa v dnevnik ob izteku predplačniške najemnine:

Prilagojen vnos v dnevnik

2. Predplačilno zavarovanje je vnaprej plačano zavarovanje, ki še ni poteklo na datum bilance stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital.

Začetni vnos v dnevnik za predplačniško zavarovanje:

Začetni vnos v dnevnik za predplačniško zavarovanje

Prilagoditev vnosa v dnevnik ob poteku predplačniškega zavarovanja:

Prilagojen vnos v dnevnik

Primer predplačniških stroškov

Ogledali si bomo dva primera predplačniških stroškov:

Primer # 1

Podjetje A podpiše enoletni zakup skladišča za 10.000 USD na mesec. Najemodajalec zahteva, da podjetje A v začetku leta vnaprej plača letni znesek (120.000 USD).

Začetni vnos v dnevnik Vodič po vpisih v dnevnike Vpisi v dnevnik so sestavni deli računovodstva, od poročanja do revidiranja vnosov v dnevnike (ki jih sestavljajo bremenitve in dobropisi). Brez ustreznih zapisov v reviji bi bili računovodski izkazi podjetij netočni in popolna zmeda. za podjetje A bi bil naslednji:

Začetni vnos v dnevnik za predplačniško najemnino

Ob koncu enega meseca bi podjetje A porabilo en mesec najemne pogodbe. Zato je treba predplačniško najemnino prilagoditi:

Prilagojen vnos v dnevnik

Opomba: En mesec ustreza 10.000 USD (120.000 USD x 1/12) najemnine.

Prilagoditev vnosa v dnevnik se opravi vsak mesec in konec leta, ko najemna pogodba nima prihodnjih gospodarskih koristi, bi bilo vnaprej plačano stanje najemnine 0.

2. primer

Ob podpisu enoletne najemne pogodbe za skladišče kupi tudi zavarovanje skladišča. Podjetje vnaprej plača 24.000 USD v gotovini za 12-mesečno zavarovalno polico skladišča.

Začetni vnos v reviji za podjetje A bi bil naslednji:

Začetni vnos v dnevnik za predplačniško zavarovanje

Ob koncu enega meseca bi družba A porabila en mesec zavarovalne police. Zato je treba predplačniško zavarovanje prilagoditi:

Prilagojen vnos v dnevnik

Opomba: En mesec ustreza 2000 USD (24.000 USD x 1/12) zavarovalne police.

Prilagoditev vnosa v dnevnik se opravi vsak mesec in konec leta, ko zavarovalna polica ne bo imela prihodnjih gospodarskih koristi, bi bilo vnaprej plačano zavarovalno stanje 0.

Vpliv predplačniških odhodkov na računovodske izkaze

Začetni vnos v dnevnik za vnaprej plačane stroške ne vpliva na računovodske izkaze podjetja. Tri računovodske izkaze Trije računovodski izkazi so izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnih tokov. Te tri temeljne izjave so zapletene. Na primer, glejte prvi primer predplačniške najemnine. Začetni vnos v dnevnik za predplačniško najemnino je bremenitev predplačniške najemnine in dobropis v gotovini. To sta oba računa sredstev in ne povečujeta ali zmanjšujeta bilance stanja podjetja. Spomnimo se, da se vnaprej plačani stroški štejejo za sredstvo, ker podjetju zagotavljajo prihodnje gospodarske koristi.

Prilagoditev vnosa v dnevnik za vnaprej plačane stroške pa vpliva tako na izkaz poslovnega izida kot na bilanco stanja. Glejte prvi primer predplačniške najemnine. Prilagoditveni vnos 31. januarja bi povzročil 10.000 USD (stroški najemnine) in zmanjšanje premoženja za 10.000 USD (predplačniška najemnina). Odhodki bi se pojavili v izkazu poslovnega izida, znižanje vnaprej plačane najemnine v višini 10.000 USD pa bi zmanjšalo sredstva v bilanci stanja za 10.000 USD.

Ključni zajtrki

Vnaprej plačani odhodki so prihodnji odhodki, ki se plačajo vnaprej in se zato na začetku pripoznajo kot sredstvo. Ko se koristi odhodkov pripoznajo, se račun povezanih sredstev zmanjša in odšteje. Zato bilanca stanja bilanca stanja bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital odraža neiztekle stroške vnaprej plačanih stroškov, medtem ko izkaz poslovnega izida odraža zapadle stroške. Najpogostejši vrsti predplačniških stroškov sta predplačniška najemnina in predplačniško zavarovanje.

Več virov

Finance ponujajo certifikat za finančno modeliranje in vrednotenje (FMVA) ™ FMVA®. Pridružite se 350.600 študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, za tiste, ki želijo svojo kariero dvigniti na višjo raven. Za nadaljnje učenje in napredovanje v karieri vam bodo v pomoč naslednji finančni viri:

  • Analiza stroškovnega vedenja Analiza stroškovnega vedenja Analiza vedenja stroškov se nanaša na poskus vodstva, da razume, kako se obratovalni stroški spreminjajo glede na spremembo ravni dejavnosti organizacije. Ti stroški lahko vključujejo neposredne materiale, neposredno delo in splošne stroške, ki nastanejo pri razvoju izdelka.
  • Struktura stroškov Struktura stroškov Struktura stroškov se nanaša na vrste stroškov, ki nastanejo v podjetju, in so običajno sestavljeni iz fiksnih in spremenljivih stroškov. Fiksni stroški ostanejo nespremenjeni
  • Fiksni in spremenljivi stroški Fiksni in spremenljivi stroški so stroški, ki jih je mogoče razvrstiti na več načinov, odvisno od njihove narave. Ena izmed najbolj priljubljenih metod je razvrščanje glede na fiksne stroške in spremenljive stroške. Fiksni stroški se ne spreminjajo s povečanjem / zmanjšanjem obsega proizvodne enote, medtem ko so spremenljivi stroški izključno odvisni
  • Teorija finančnega računovodstva Teorija finančnega računovodstva Teorija finančnega računovodstva pojasnjuje "zakaj", ki stoji za računovodstvom - razloge, zakaj se transakcije poroča na določene načine. Ta priročnik vam bo pomagal razumeti glavna načela teorije finančnega računovodstva

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found