Redni podatki - opredelitev, uporaba in način analize

V statistiki so redni podatki vrsta podatkov, pri katerih vrednosti sledijo naravnemu vrstnemu redu. Ena najbolj opaznih značilnosti rednih podatkov je, da razlik med vrednostmi podatkov ni mogoče določiti ali pa so nesmiselne. Na splošno kategorije podatkov nimajo širine, ki predstavlja enake korake osnovnega atributa.

Redni podatki

V nekaterih primerih lahko vrednosti podatkov o intervalih ali razmerjih združimo skupaj, da dobimo značilnosti podatkov. Območja dohodka se na primer štejejo za redne podatke, medtem ko so dohodki sami podatki razmerja.

Za razliko od podatkov o intervalih ali razmerjih z rednimi podatki ni mogoče upravljati z uporabo matematičnih operatorjev. Zaradi tega je edino razpoložljivo merilo centralne tendence Central Tendency Central tendence opisni povzetek nabora podatkov skozi eno samo vrednost, ki odraža središče distribucije podatkov. Skupaj z variabilnostjo naborov podatkov, ki vsebujejo redne podatke, je tudi mediana.

Uporabe rednih podatkov

Redni podatki se pogosto uporabljajo v različnih anketah in vprašalnikih. Primer tega je Likertova lestvica, ki jo najdete v številnih raziskavah. Na Likertovi lestvici so naštete kategorije psihometrične lestvice, kot so "Močno se strinjam", "Strinjam se" itd.

Različni primeri te vrste podatkov so pogosto na voljo v financah in ekonomiji. Razmislite o ekonomskem poročilu, ki raziskuje ravni BDP Bruto domači proizvod (BDP) Bruto domači proizvod (BDP) je standardno merilo ekonomskega stanja države in kazalnik njenega življenjskega standarda. BDP lahko uporabimo tudi za primerjavo ravni produktivnosti med različnimi državami. različnih držav. Če poročilo države razvršča glede na podatke o BDP, so uvrstitve primeri rednih podatkov.

Kako analizirati podatke?

Najenostavnejši način za analizo rednih podatkov je uporaba orodij za vizualizacijo. Podatki so lahko na primer predstavljeni v tabeli, v kateri vsaka vrstica označuje ločeno kategorijo. Poleg tega jih je mogoče vizualizirati tudi z uporabo različnih grafikonov. Najpogosteje uporabljen grafikon za predstavitev takšnih vrst podatkov je stolpčni grafikon.

Redne podatke lahko analiziramo tudi z uporabo naprednih orodij za statistično analizo, kot je preizkušanje hipotez. Preverjanje hipotez. Preskušanje hipotez je metoda statističnega sklepanja. Uporablja se za preizkušanje, ali je izjava glede parametra populacije pravilna. Preizkušanje hipotez. Upoštevajte, da standardnih parametričnih metod, kot sta t-test ali ANOVA, ni mogoče uporabiti za take vrste podatkov. Preizkušanje hipotez podatkov je mogoče izvesti samo z uporabo neparametričnih testov, kot sta Mann-Whitneyjev U test ali Wilcoxonov test ujetih parov.

Več virov

Finance je uradni ponudnik finančnega modeliranja in vrednotenja analitikov (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600 študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, certifikacijski program, katerega namen je spremeniti vsakogar v finančnega analitika svetovnega razreda.

Če želite še naprej učiti in razvijati svoje znanje o finančni analizi, toplo priporočamo spodnja dodatna finančna sredstva:

  • Osnovni koncepti statistike v financah Osnovni koncepti statistike o financah Trdno razumevanje statistike je ključnega pomena za lažje razumevanje financ. Poleg tega lahko koncepti statistike pomagajo vlagateljem pri spremljanju
  • Vzajemno izključujoči se dogodki Vzajemno izključujoči se dogodki V statistiki in teoriji verjetnosti se dva dogodka medsebojno izključujeta, če se ne moreta zgoditi hkrati. Najenostavnejši primer medsebojno izključevanja
  • Mediana Mediana Mediana je statistična mera, ki določa srednjo vrednost nabora podatkov, ki je naveden v naraščajočem vrstnem redu (tj. Od najmanjše do največje vrednosti). Mediana
  • Kvantitativna analiza Kvantitativna analiza Kvantitativna analiza je postopek zbiranja in vrednotenja merljivih in preverljivih podatkov, kot so prihodki, tržni delež in plače, da bi razumeli vedenje in uspešnost podjetja. V dobi podatkovne tehnologije kvantitativna analiza velja za najprimernejši pristop pri sprejemanju premišljenih odločitev.

Zadnje objave